Jakie są obowiązki dotyczące odzieży roboczej?

Zewnętrzny wygląd osoby zawsze wpływał na to, jak jest on postrzegany przez innych. Na ogół łatwo jest określić status społeczny osoby, jej płeć lub wiek na podstawie jej ubrania. Podobna sytuacja ma miejsce w świecie zawodowym. Automatycznie kojarzymy niektóre ubrania z określonymi zawodami.

Niektórzy pracownicy noszą jednolite ubrania robocze, aby zademonstrować przynależność do restauracji lub hotelu. Inni pracownicy są zobowiązani do noszenia specjalnej odzieży ochronnej, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i uszczerbku na zdrowiu w miejscu pracy.

Czym jest robocza odzież ochronna?

Odzież ochronna powinna zapobiegać ewentualnym zagrożeniom w miejscu pracy. W tym przypadku to, jak odzież robocza wygląda na zewnątrz, nie ma znaczenia. Odzież ochronna musi być obowiązkowo noszona przez pracowników, aby zagwarantować bezpieczeństwo podczas pracy. Pracownicy muszą być odpowiednio chronieni, szczególnie w przypadku niebezpiecznych czynności lub warunków pracy, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Na przykład strażacy są zobowiązani do noszenia ognioodpornej odzieży roboczej. Ta specjalna forma odzieży może obejmować kurtki, buty, kaski, okulary ochronne lub słuchawki do ochrony słuchu.

Jakie są obowiązki pracodawcy w odniesieniu do odzieży roboczej?

W celu uniknięcia wypadków przy pracy oraz zagrożeń dla zdrowia i życia, ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy przewiduje różne obowiązki dla pracowników i pracodawców. Ten ostatni musi zapewnić, aby wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy były rzeczywiście przestrzegane. W związku z tym musi on zapewnić pracownikom odpowiednią odzież roboczą i wyposażenie ochronne. Ponadto, jest on odpowiedzialny za informowanie pracowników, kiedy i w jaki sposób nosić specjalny kombinezon roboczy.

Aby pracownicy mogli rzeczywiście korzystać z niezbędnej ochrony, odzież robocza musi być w pełni funkcjonalna i regularnie czyszczona. Wielu pracodawców zleca czyszczenie firmom, które specjalizują się w tym zakresie, a także zajmują się naprawą specjalnej odzieży roboczej. Jeżeli odzież robocza jest zużyta lub uszkodzona, nie można zagwarantować odpowiedniej ochrony. W przypadku, gdy pracownik dozna urazu lub zachoruje z tego powodu, skutkuje to zazwyczaj roszczeniami odszkodowawczymi wobec pracodawcy.

Kto ponosi koszty odzieży roboczej?

W tym względzie należy również dokonać rozróżnienia między zwykłą odzieżą roboczą a wymaganą przez prawo odzieżą ochronną. W tym ostatnim przypadku prawo zobowiązuje pracodawcę do bezpłatnego dostarczenia odpowiedniej odzieży roboczej. Jeżeli z powodów osobistych pracownik nalega na noszenie specjalnej odzieży roboczej w celu zapewnienia sobie ochrony, co nie jest regulowane przez prawo, musi pokryć proporcjonalną lub pełną część kosztów.

W przypadku zwykłej odzieży roboczej sytuacja jest nieco inna. Za buty, fartuchy, itp. pracownik musi płacić przynajmniej proporcjonalnie. W przypadku odzieży roboczej, takiej jak ogrodniczki, płaszcze i tym podobne, które są przeznaczone wyłącznie do ochrony odzieży prywatnej, pracownik zazwyczaj sam płaci.

Dodaj komentarz