Zmiany klimatyczne – jak możemy im zapobiec?

Zmiany klimatyczne są niezaprzeczalne, choć dalej wiele osób stara się podważyć ich istnienie. Niestety raport naukowy ONZ z 2018 roku ostrzega, że katastrofalne skutki, jakie wiążą się z globalnym ociepleniem, nastąpią znacznie szybciej. To jest, kiedy nie podejmiemy gwałtownych i radykalnych zmian. Co możesz zrobić, żeby choć trochę przyczynić się do zniwelowania skutków zmian klimatycznych? Zobacz, jak wygląda ochrona klimatu na poziomie jednostki. 

Zmiany klimatyczne – czym one są? 

Żeby móc radzić sobie z problemem, musimy w pierwszej kolejności go zrozumieć. Nie inaczej jest w przypadku globalnego ocieplenia. Zmiany klimatyczne związane są z wysoką emisją gazów cieplarnianych. Do ich wydzielania przyczynia się spalanie paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel kamienny oraz gaz ziemny. Gazy cieplarniane przedostają się do atmosfery i powodują powstawanie dziury ozonowej. To z kolei już bezpośrednio wpływa na zmiany klimatyczne. Do spotęgowania zjawiska przyczynia się także inna działalność człowieka, na przykład rolnictwo ekstensywne związane z zalesianiem, czy przemysł szybkiej mody (fast fashion), który produkuje 92 miliony ton odpadów rocznie i zużywa 1,5 biliona litrów wody. 

Te straszne dane nie napawają optymizmem. Czy jednak jako jednostka możemy jakoś zapobiec zmianom klimatu? Czy w ogóle jest sens podejmować jednostkowe działania? Od razu możemy odpowiedzieć, że tak. Wystarczy, że milion osób podejmie się jednej małej zmiany, a już będzie ona miała bardzo duży wpływ. Jak więc możesz zadbać o ochronę klimatu? 

Jak zapobiec zmianom klimatycznym? 

Żeby nie być gołosłownym i nie przerzucać całej odpowiedzialności na obywateli, część krajów podpisało Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Zobowiązały się one do ograniczenia średniego wzrostu temperatury na powierzchni ziemi do poziomu poniżej 2°C w porównaniu z okresem sprzed rewolucji przemysłowej. Celem tych działań jest uniknięcie najpoważniejszych skutków zmiany klimatycznej. Co możemy zrobić, żeby pomóc zrealizować ten cel? 

Zacznij od małych rzeczy, takich jak zamiana foliówek w sklepie na torby materiałowe wielorazowego użytku. Jeśli mieszkasz w domu, to postaraj się o dofinansowanie o zmianę pieca na ekologiczny i nieopalany węglem. Warto także ograniczyć użytkowanie samochodu i wtedy, kiedy możesz postawić na komunikację miejską. Tym sposobem zmniejszysz swój ślad węglowy, który na przeciętnego Polaka wynosi 13,43 ton CO2eq. To znacznie więcej niż średnia europejska. Decydując się nawet na tak małe zmiany, możesz realnie przyczynić się do ochrony klimatu. 

Dodaj komentarz