O wolontariacie słów kilka

Czym jest wolontariat?

Jestem pewien, że każdy z nas spotkał się z pojęciem wolontariatu, a także uczestniczył w nim na pewnym etapie swojego życia – może na początku swojej nauki, może na studiach, a może dopiero w pracy zawodowej? Wolontariat z definicji jest dobrowolną, bezpłatną działalnością świadczoną na rzecz innych, która wykracza poza wszelkie związki, np. rodzinne, koleżeńskie. Uczestnictwo w nim przynosi wiele korzyści, o których chyba nie muszę Ci mówić – jeżeli jeszcze nie wiesz to spróbuj, a przekonasz się sam!

Czym jest wolontariat pracowniczy?

Może Ci się wydawać, że coś tu nie gra na linii wolontariat-praca zawodowa. Dzieje się tak głównie dlatego, że będąc pracownikiem otrzymujesz za swoją pracę wynagrodzenie, a wolontariat z definicji jest przecież całkowicie darmowy. Hmm… może jednak jakoś da się pogodzić te dwa słowa – wolontariat i praca?

Wolontariat pracowniczy, zwany z angielskiego corporate volunteering, jest bezpłatną działalnością świadczoną na rzecz innych, która wykracza poza wszelkie związki i najczęściej jest wykonywana w godzinach pracy – oczywiście za przyzwoleniem, a często i zachęceniem ze strony pracodawcy 🙂 Pracownicy, w ramach prowadzonych przez siebie działań, wykorzystują swoje predyspozycje, umiejętności i doświadczenie zdobyte m.in. w ramach aktywności zawodowej.

Dlaczego pracodawcy opłaca się, aby jego pracownicy brali udział w wolontariacie pracowniczym?

Odpowiedź no to pytanie w wielu przypadkach nie jest w cale taka prosta. Zauważ, że to, co pracownik wyniesie z wolontariatu powinno być warte ceny, jaką pracodawca ponosi, delegując go do udziału w nim. Jaki firma ma w tym interes, jakie to mogą być korzyści?

Bez wątpienia, pracownik-wolontariusz podnosi kwalifikacje, doskonali posiadane umiejętności oraz zdobywa doświadczenie w nowych dziedzinach, które bardzo często jest przydatne także w pracy zawodowej – np. kompetencje miękkie, tj. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, praca w grupie, umiejętność zarządzania czasem itd. Pamiętaj, dla pracodawcy coraz to ważniejsze są właśnie umiejętności interpersonalne.

Warto zaznaczyć również, że kadra pracownicza, angażująca się w wolontariat, integruje się ze sobą – mają przecież wspólny cel. Równie ważne jest to, że pracownicy stają się bardziej lojalni wobec samej firmy, która wspiera i jest przychylna wolontariatowi. Nie można zapomnieć także o motywacji, która to wzrasta w zespole podczas działań tego typu. Pozytywne zjawiska z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i samych pracowników, prawda?

Dlaczego ludzie i firmy biorą udział w wolontariacie?

Niektórzy (niestety tylko niektórzy) ludzie odczuwają wewnętrzną potrzebę pomagania innym – daje im to poczucie satysfakcji, a przy okazji pomaga odreagować troski z życia codziennego, w tym pracy zawodowej, co po części stanowi odskocznię od codzienności, zapobiegającą rutynie i ogólnemu wypaleniu. Niektóre (niestety tylko niektóre) firmy, które to w największym stopniu tworzą przecież właśnie ludzie, również mają takie potrzeby! Będą to w głównej mierze przedsiębiorstwa, które w cyklu życia firmy, są już w fazie dojrzałości lub zmierzają ku końcowi fazy wzrostu. Dzieje się tak, ponieważ każda firma na początku cyklu swojego życia – w fazie wzrostu – jako priorytet i cel stawia sobie płynność finansową i zysk. Z czasem, gdy znajdzie czas, zasoby, pieniądze, może zacząć czynnie wspierać wolontariat pracowniczy, a fakt ten może wykorzystać na wiele sposobów – także do budowania swojego wizerunku, wizerunku firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie! Bez wątpienia tego typu działania sprzyjają promocji i kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy.

Wizerunek firmy wspierającej wolontariat pracowniczy

Mając do wyboru dwie firmy – jedną, która nie angażuje się w tego typu działania, i drugą, która aktywnie uczestniczy w wolontariacie i wszelkich akcjach charytatywnych – którą z nich wybierzesz? Nie dziwi nikogo, że tą drugą, ponieważ korzyść z tego zyskują również inni – potrzebujący! Wielokrotnie zdzierżysz nawet wyższe koszty, które będziesz musiał ponieść, które to jednak świadomość powyższego wynagrodzi Ci w całości.

Firma tym sposobem wyróżnia się spośród swojej konkurencji. Jednocześnie jest pozytywnie postrzegana wśród ludności, w tym klientów, pracowników i potencjalnych kandydatów do pracy. Sami pracownicy i kandydaci będą chętniej przychodzić do pracy, co jest bardzo ważne! Tym samym firma buduje również pozytywny wizerunek jako pracodawcy. Firma dzięki temu aspektowi marketingowemu (oczywiście nie należy na to patrzeć wyłącznie przez ten pryzmat) może wyraźnie wzmocnić swoją pozycję na rynku, zdobywając tym samym przewagę nad swoimi konkurentami.

Jak, jako pracodawca, możesz wspierać pracowników w działalności wolontarystycznej?

Odpowiem krótko – na wiele sposobów, np.:

Deleguj pracowników do pracy wolontarystycznej w godzinach pracy – jest to najpopularniejsza forma wspierania działalności wolontarysycznej prowadzonej przez pracowników.
Udzielaj pracownikom dodatkowego urlopu – może to być nawet kilka godzin w miesiącu, które pracownicy przeznaczą na wykonywanie działalności w ramach wolontariatu pracowniczego.
Przekazuj pomoc – działania w ramach wolontariatu możesz wspomóc na wiele sposobów, np. przekazując pomoc rzeczową, finansową, logistyczną, a nawet merytoryczną.
Przykłady wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy w praktyce może wyglądać różnie – to od przedsiębiorstwa i jego pracowników zależy w jaki sposób i w jakiej formie będzie realizowany. A przecież form i rodzajów wolontariatu jest ogrom – to nie tylko bezpośrednia pomoc niesiona osobom potrzebującym, np. osobom chorym, starszym, czy niepełnosprawnym. Działania w wolontariacie pracowniczym mogą przecież być świadczone chociażby na rzecz dzieci – mogą to być spotkania w przedszkolach z okazji mikołajek, prowadzenie najróżniejszych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, np. korepetycje, czy najróżniejsze kursy (języków obcych, obsługi komputera i korzystania z Internetu, edukacji finansowej). Beneficjentem może być nawet środowisko, o które pracownicy mogą dbać nie tylko w czasie godzin pracy, ale również i po. Może warto podjąć decyzję, aby jeden dzień w firmie poświęcić na zadbanie o ekologię i naturę, np. poprzez wzięcie udziału pracowników w Światowym Dniu Środowiska – zupełnie tak, jak za szkolnych czasów. Odbiorców pomocy może być naprawdę wiele i tylko od pomysłowości firmy i samych pracowników będzie zależeć komu i w jakim zakresie zostanie udzielona.

Dodaj komentarz