Ubytek słuchu a grupa inwalidzka. Jak to wygląda w praktyce?

Ubytek słuchu a grupa inwalidzka. Jak to wygląda w praktyce?

Słuch nie bez przyczyny uważany jest za jeden z najważniejszych zmysłów. Pełni on przede wszystkim rolę specjalizującą, umożliwiając komunikację międzyludzką. Szacuje się, że problemy ze słuchem dotykają aż jednej czwartej populacji między 65. a 75. rokiem życia i około 70 proc. osób powyżej 75 lat. Problem ten coraz częściej dotyczy też ludzi młodych. Czy ubytek słuchu uprawnia do korzystania z różnego rodzaju ulg i świadczeń? Odpowiadamy. 

Objawy ubytku słuchu mogą być niekiedy trudne do zauważenia. Zwykle jednak zmysł ten tracony jest stopniowo, ograniczając zdolność do słyszenia pewnych dźwięków lub sylab. Zarówno przyczyny, jak i stopnie ubytku słuchu mogą być różne. To właśnie dlatego tak ważne jest określenie konkretnej przyczyny niedosłuchu, aby móc ją zidentyfikować z odpowiednim typem. Przypomnijmy, że ubytek słuchu  występuje w 3 typach: odbiorczy, przewodzeniowy oraz mieszany. 

Ubytek słuchu, a stopień niepełnosprawności 

Na początku warto podkreślić, że o stopień niepełnosprawności orzekany jest przez powiatowy zespół orzekający. Podstawą jest oczywiście dokumentacja medyczna, a także komisja lekarska. Co więcej, określany jest w przypadku osób powyżej 16. roku życia. Przy zaawansowanym ubytku słuchu orzeczenie o niepełnosprawności zezwala na korzystanie z różnego typu świadczeń i ulg. Aby stwierdzić, z jakim stopniem niepełnosprawności mamy do czynienia (lekki, znaczny, zaawansowany) w przypadku problemów ze słuchem pod uwagę brany jest zakres wad wywołany: 

  • głuchotą;
  • głuchoniemotą, czyli brakiem zdolności mówienia spowodowanym utratą słuchu;
  • obustronnym uszkodzeniem słuchu, który nie ulega poprawie po zastosowaniu aparatu słuchowego.

Jak leczyć niedosłuch? 

Zwykle w przypadku ubytków słuchu zalecane jest zastosowanie aparatu słuchowego. Dzięki nim jakość docierających dźwięków i stopień rozumienia mowy ulega znacznej poprawie. W przypadku niedosłuchu warto pamiętać jednocześnie o dofinansowaniu zakupu aparatu słuchowego z NFZ.

Oznaki, objawy, przyczyny i leczenie utraty słuchu

Ubytek słuchu to stan, w którym osoba dotknięta chorobą nie słyszy tego, co mówią inni ludzie lub nie słyszy dźwięków otoczenia. Istnieje wiele różnych przyczyn ubytku słuchu. Najczęstsze przyczyny to starzenie się i utrata słuchu wywołana hałasem.

Objawy ubytku słuchu mogą się różnić w zależności od osoby. Niektórzy mogą mieć trudności ze zrozumieniem mowy, podczas gdy inni mogą w ogóle nie słyszeć dźwięków.

Najczęstsze objawy utraty słuchu to:

– trudności z rozumieniem mowy i prowadzeniem rozmów w hałaśliwym otoczeniu;

– problem z rozróżnieniem podobnie brzmiących słów;

– częste proszenie o powtórzenie tego, co zostało powiedziane;

– trudności w śledzeniu programów telewizyjnych lub filmów przy ściszonej głośności;

– problemy w szkole, pracy lub relacjach osobistych z powodu niezdolności do usłyszenia drugiej osoby.

Ochrona słuchu i poziom hałasu w pracy — co warto wiedzieć?

Hałas jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i może powodować utratę słuchu. Niebezpieczne są nie tylko głośne dźwięki, ale także długotrwałe narażenie na hałas o natężeniu 85 decybeli (dB) lub więcej.

Normy bezpieczeństwa i higieny pracy wymagają od pracodawców zapewnienia ochrony słuchu, jeśli pracownicy są narażeni na hałas o natężeniu przekraczającym 85 dB przez więcej niż godzinę dziennie lub jeśli byli narażeni na łącznie 8 godzin hałasu w pracy okres 24 godzin.

Hałas to niedoceniane zagrożenie, które może uszkodzić nasz słuch i doprowadzić do trwałej utraty słuchu. Mózg jest organem, który jako pierwszy odbiera hałas, ale także tym, który go zapamiętuje. Pojedyncze narażenie na hałas może wywołać reakcję łańcuchową reakcji chemicznych w mózgu, w tym neuroprzekaźników, hormonów i komórek odpornościowych. Ta reakcja może powodować trwałe dzwonienie w uszach i inne komplikacje.

Dodaj komentarz