Od czego zależy rentowność firmy i jak można ją obliczyć?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną firmę, stale powinien kontrolować jej finanse. Dzięki temu ma on pod kontrolą sytuację i w odpowiednim momencie może reagować na problemy finansowe firmy. Wczesne wykrycie problemu daje duże szanse na to, że firma nie zdąży poważnie ucierpieć i wyjdzie na prostą. Rentowność firmy jest bowiem jednym z najistotniejszych aspektów, na które każdy przedsiębiorca musi zwracać uwagę, jeśli chce, aby jego firma dobrze prosperowała. Czym jednak tak właściwie jest rentowność przedsiębiorstwa i jak można ją obliczyć? O tym powiemy w dzisiejszym artykule.

Rentowność firmy – co to jest?

Najprościej mówiąc, rentowność dotyczy tego, czy przedsiębiorstwo działa sprawnie i czy przynosi pożądane zyski, czy też straty. Znając rentowność swojej firmy, możesz uzyskać wgląd do tego, jaka jest jej sytuacja finansowa. Rentowność firmy wyrażana jest procentowo i oblicza się ją za pomocą wskaźników rentowności. Wielu początkujących przedsiębiorców niestety bagatelizuje ten aspekt prowadzenia działalności, opierając się wyłącznie na wysokich przychodach. Nie są one jednak dowodem na to, że firma dobrze radzi sobie finansowo, ponieważ prócz wysokich przychodów może także mieć wysokie koszty związane z działalnością. W takiej sytuacji dochód jest niski, a firma może nawet notować straty. Aby tego uniknąć, warto więc dokładniej przyjrzeć się rentowności.

Rodzaje rentowności

Rentowność firmy od czego zależy? Przede wszystkim od tego, do czego ją odnosimy. Istnieje kilka rodzai rentowności i warto wiedzieć, na czym polegają najważniejsze z nich. Możemy mówić o rentowności: handlowej, ekonomicznej oraz finansowej. Rentowność handlowa dotyczy zysków osiąganych ze sprzedaży produktów. Rentowność ekonomiczna to stosunek wyniku finansowego firmy do wszystkich aktywów, które posiada przedsiębiorstwo. Zaś rentowność finansowa określa zysk, który przypada na jednostkę kapitału własnego.

Jak obliczyć rentowność firmy?

Próg rentowności firmy można obliczyć w ujęciu ilościowym oraz wartościowym. W próg ilościowy wlicza się ilość produktów, które firma musi sprzedać, aby zrównać przychody z kosztami ich wyprodukowania. Z kolei próg rentowności wartościowej, to wskaźnik, który pokazuje jakie przychody ze sprzedaży musi osiągnąć firma, aby po odliczeniu kosztów wyjść „na zero”.

Obliczenie i kontrolowanie wskaźnika rentowności https://habzafinanse.com.pl/rentownosc-firmy-od-czego-zalezy-i-jak-ja-obliczyc/ pozwala na zachowanie stabilnej sytuacji finansowej firmy. Nie warto więc o tym zapominać i wziąć to pod uwagę już w pierwszych etapach prowadzenia własnej działalności.

Dodaj komentarz