Badanie słuchu u dorosłych

Słuch to jeden z pięciu ludzkich zmysłów. Trudno sobie wyobrazić że można go stracić całkowicie. Jednak częściową jego utratę w podeszłym wieku, uznajemy za rzecz całkowicie normalną. Czy powinno tak być? Czy nie powinniśmy starać się zachować jak największą sprawność do późnej starości?

Dlaczego warto badać słuch?

Czasami nie chcemy się przyznać że nasz słuch się pogarsza. Uznajemy że inni mówią za cicho, niewyraźnie, że szum dookoła. A w takiej właśnie sytuacji powinniśmy się zastanowić nad naszym zdrowiem i zbadać słuch. Najlepiej u lekarza specjalisty. Najważniejszy powód badania to stwierdzenie czy faktycznie mamy problem ze słyszeniem. Możemy się dowiedzieć czy faktycznie słabo słyszymy czy tylko tak się nam wydaje. Inny powód to poznanie przyczyny słabszego słuchu. Może być całkiem banalna i szybka do usunięcia. Jak choćby woskowina zalegająca w kanałach słuchowych. W trudniejszych przypadkach po ustaleniu diagnozy można wdrożyć odpowiednie środki, które zdecydowanie poprawią komfort życia pacjenta.

Sprawdź również artykuł związany z badaniem słuchu u dzieci.

Na czym polega badanie słuchu?

Oprócz ogólnych oględzin uszu i kanałów słuchowych, badanie słuchu to ocena reakcji organizmu na stymulację dźwiękową. Ogólnie badania dzielimy na subiektywne i obiektywne. Badania subiektywne to takie, w których bierze zarówno lekarz, jak i pacjent. W trakcie osoba badana udziela informacji o tym, które dźwięki są dla niej słyszalne, a które nie. Może to być reakcja na mowę lekarza, który zmienia głośność swojej wypowiedzi, ale może to być także badanie przy użyciu bardzo specjalistycznego sprzętu. Spośród badań specjalistycznych najbardziej popularna jest audiometria tonalna. Wykonywana jest specjalnej kabinie, w której pacjent określa swoje reakcje na dźwięki wydobywające się z założonych na głowę słuchawek. Stosuje się także audiometrię mowy, czyli badanie rozumienia usłyszanych zdań. Badania obiektywne to takie, w którym od pacjenta nie wymaga się współpracy. Wykonywane są głównie na niemowlętach, dzieciach i osobach niesprawnych intelektualnie. Wyróżnia się kilka metod obiektywnego badania słuchu. Najczęściej wykonywana jest audiometria impedancyjna, która polega na pobudzaniu błony bębenkowej do drgań. Innymi sposobami są jeszcze otoemisje akustyczne oraz słuchowe omamy wywołane. We wszystkich tych przypadkach, badania wykonuje się przy użyciu specjalistycznej aparatury, która dokonuje również analizy wyników. Pamiętajmy o tym, że słuch należy badać, nawet jeżeli uważamy się za zdrowych w tym aspekcie. Niedosłuch powoduje, że częściej unikamy innych osób i sami wykluczamy się z życia towarzyskiego. Poza tym jakość naszego życia zdecydowanie się pogarsza.

Dodaj komentarz