Jakie uprawnienia ma adwokat?

Jakie uprawnienia ma adwokat?

Jeśli potrzebujemy profesjonalnej porady lub innej szeroko pojętej pomocy prawnej, adwokat Garwolin będzie zapewne osobą, do której postanowimy się zwrócić. Niewątpliwie będzie to dobry instynkt, z uwagi na nie tylko wiedzę i wykształcenie takiej osoby, ale też posiadane przez nią uprawnienia, pozwalające na kompleksowe świadczenie usług prawnych.

W przypadku, gdy ktoś dotychczas nie interesował się tym tematem, może zastanawiać się, jakie właściwie uprawnienia ma adwokat, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi niezwiązanych z prawem bądź osobami po studiach prawniczych, które nie ukończyły aplikacji adwokackiej.

Najważniejsze uprawnienia adwokata

Adwokat przede wszystkim ma prawo do reprezentowania swoich klientów przed sądem. Mogą to być dowolne typy spraw, w tym cywilne, podatkowe, administracyjne, karne i karnoskarbowe. W przypadku tych dwóch ostatnich mówi się o występowaniu w roli obrońcy, w innych zaś w roli pełnomocnika.

Uprawnienia takie poza adwokatami posiadają radcy prawni, nie mają ich natomiast osoby, które co prawda ukończyły studia prawnicze (mogą więc tytułować się prawnikami), ale nie mają tytułu zawodowego adwokata lub radcy prawnego. Tym bardziej reprezentować przed sądami nie mogą klientów osoby, które wykształcenia prawniczego nie posiadają w ogóle.

Oczywiście, poza reprezentowaniem przed sądami, adwokaci mogą także wspomagać klientów w sprawach, które takiej reprezentacji nie wymagają. Mowa tutaj choćby o udzielaniu pisemnych lub ustnych porad prawnych, sporządzaniu projektów aktów prawnych czy opiniowaniu umów.

Co ciekawe, w trakcie wykonywania zawodu adwokat nie może pozostawać w stosunku pracy, a więc nie może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby świadczył swoje usługi (np. firmom, kancelariom) na podstawie umów cywilnoprawnych.

Adwokat ma możliwość zajmowania się sprawami dotyczącymi dowolnej gałęzi prawa, natomiast poszczególne kancelarie z reguły specjalizują się w kilku-kilkunastu (w zależności od ilości zatrudnionych prawników i ich kompetencji) dziedzinach, takich jak na przykład prawo cywilne czy karne.

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Prawo jest tematem niezwykle skomplikowanym, a jego pojęcie, nie mówiąc już o stosowaniu go w praktyce, wymaga wielu lat nauki i ciężkiej pracy. Samodzielne podejmowanie się prób rozwiązania jakiejś sprawy o podłożu prawnym może w związku z tym skończyć się popełnieniem licznych błędów. Błędów, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje.

W związku z tym zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z porady doświadczonego eksperta, który z dużym prawdopodobieństwem zajmował się podobnymi sprawami w przeszłości. Będzie on lepiej wiedział, jak interpretować poszczególne przepisy i odnieść je do sytuacji, w której znajduje się klient. Taka opcja oszczędza też klientowi ogromnej ilości stresu, który wiązałby się z próbą rozwiązania problemu na własną rękę.

Warto wspomnieć, że obecnie wiele kancelarii umożliwia skorzystanie ze swoich usług na odległość, czy to za pomocą wiadomości elektronicznych, czy komunikacji telefonicznej. Dzięki temu można uzyskać pomoc prawną bez wychodzenia z domu, szybko i sprawnie.

Dodaj komentarz