Podstawowe informacje o PIT-36L

Podstawowe informacje o PIT-36L

Deklaracje podatkowe są bardzo ważnym dokumentem, dzięki którym możemy rozliczać nasze przychody. To, jaki dokładnie wzór zostanie wykorzystany, uzależnione jest od formy opodatkowania. Co zatem obejmuje ten PIT i co warto wiedzieć na jego temat?

Kto może skorzystać z tej deklaracji?

Zeznanie podatkowe w formie PIT-36L konieczne jest do złożenia przez osoby, które rozliczają przychody opodatkowane podatkiem liniowym z tytułu prowadzenia:

– Działalności gospodarczej;

– Działów specjalnych produkcji rolnej

Aby, rozliczenie nastąpiło na tej deklaracji, konieczne jest złożenie odpowiedniego pisma do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w 2021 r. uzyskano pierwszy przychód z tytułu prowadzenia wyżej wspomnianych działalności.

Co należy wiedzie

o podatku liniowym?

Podobnie, jak w przypadku wybrania innych form opodatkowania, tak i tutaj występują różnorodne wyłączenia. Wśród najważniejszych kwestii można wskazać:

– Odliczenia: wybierając opodatkowanie w formie liniowej, nie ma możliwości dokonywania odliczeń od dochodu i podatku. Oczywiście w ramach tego istnieją pewne wyjątki, np. odliczanie składek ZUS, darowizn na edukację czy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto w związku z sytuacją epidemiologiczną kraju możliwe są także odliczenia związane z koronawirusem (Covid-19);

– Przychody wspólników w spółce komandytowej i jawnej: zgodnie z przepisami prawa zobowiązani są oni do zapłaty podatku CIT od wypracowanego przez spółkę zysku. Jest on jednak płacony jako spółka, a wspólnicy rozliczają się z wypracowanego i wypłaconego zysku na PIT-38, a nie PIT-36L.

– We wskazanej deklaracji przedstawione zostają jedynie przychody opodatkowane podatkiem liniowym. Jeżeli zostały uzyskane również inne, z innych źródeł, ich rozliczenie następuje już na odpowiednich (innych niż ta) deklaracjach;

– Rozliczenie wspólne z małżonkiem: przychody opodatkowane w formie liniowej wyłączają możliwość wspólnego rozliczenia osób pozostających w związku małżeńskim;

– Danina solidarnościowa: osoby, które wybrały opodatkowanie swoich przychodów podatkiem liniowym, i jednocześnie przekroczyły II próg podatkowy, zostaną objęte dodatkowym podatkiem. Skierowany jest on do osób, które rocznie przekraczają 1 000 000 zł przychodu i nazywa się daniną solidarnościową w wysokości 4% podstawy jej ustalenia.

Jakie druki należy złożyć i do kiedy się rozliczyć?

Wybierając formę opodatkowania liniowego, należy złożyć odpowiednie druki, wśród których znajduje się już wspomniana deklaracja, ale również załącznik PIT B. Dokumenty te muszą być złożone do 2 maja 2022 roku!

Dodaj komentarz