Zasiłek dla bezrobotnych a samodzielne zwolnienie się z pracy

Zasiłek dla bezrobotnych a samodzielne zwolnienie się z pracy

czy dostanę zasiłek jak sam się zwolnię z pracy

Wiele osób chce zmienić coś w swoim życiu i porzucić dotychczasową pracę. Zastanawiamy się jednak – czy dostanę zasiłek jak sam się zwolnię z pracy? Oczywiście chodzi o zasiłek dla bezrobotnych, dzięki czemu podczas poszukiwania nowego zatrudnienia nie zostaniemy bez środków do życia. Warto sprawdzić, czy przy samodzielnym zwolnieniu można liczyć na otrzymanie zasiłku i jeśli tak to na jakich zasadach.

Zasiłek dla bezrobotnych w 2019 roku

Aktualna kwota zasiłku dla bezrobotnych obowiązuje od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku. Na wysokość zasiłku ma wpływ staż pracy osoby, uprawnionej do pobierania świadczenia i dzieli się na trzy progi – 80%, 100% i 120%. Zasiłek obniżony przez okres pierwszych 90 dni pobierania wynosi 689,12 zł, następnie 541,12 zł. Pełny zasiłek to w okresie 90 dni 861,40 zł, a następnie 676,40 zł. W przypadku zasiłku powiększonego, bezrobotny przez pierwsze 90 otrzyma 1033,68 zł, a następnie 811,68 zł. Podane kwoty dotyczą sum brutto. Standardowo zasiłek pobiera się przez 6 miesięcy, jednak okres ten może zostać zwiększony do 12 miesięcy w przypadku stopy bezrobocia przekraczającej na obszarze powiatu 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Dłuższy okres zasiłkowy dotyczy również osób po 50 roku życia mających co najmniej 20 lat stażu pracy oraz osób, które mają na utrzymaniu dziecko do 15 roku życia, jeśli drugi małżonek jest również bezrobotny.

Zasiłek a sposób rozwiązania umowy

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy dostanę zasiłek jak sam się zwolnię z pracy? Czasem boimy się z tego powodu składać wypowiedzenie, szczególnie jeśli nie mamy jeszcze znalezionego alternatywnego zatrudnienia. Przepisy mówią jednak, że wszystkie osoby posiadające co najmniej roczny staż pracy, mają prawo do pobierania zasiłku, różnią się jednak zasady wypłaty. Zasiłek od razu wypłacany jest osobie, która traci pracę i zostaje zwolniona z winy pracodawcy lub w momencie, w którym umowa wygasa i nie zostaje przedłużona przez strony. W przypadku złożenia wypowiedzenia przez pracownika, nabywa od prawo do zasiłku dopiero po 90 dniach od daty zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Nie ma znaczenia, czy umowa została zakończona na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę wynika z zaniedbań pracownika i dochodzi do tzw. dyscyplinarki, takie prawo nabywane jest przez osobę bezrobotną dopiero po 180 dniach po rejestracji. Warto podkreślić, że liczy się tu nie data zakończenia umowy, a właśnie rejestracji w Urzędzie Pracy.

Dodaj komentarz