Windykacja wierzytelności – co warto wiedzieć przed rozpoczęciem procedury?

Zachowanie płynności finansowej firmy to jeden z podstawowych elementów dobrze funkcjonujących organizacji. Dzięki niej można skupić się na działaniach strategicznych, nowych inwestycjach i rozwoju. Niestety w dobie kryzysów i załamania gospodarczego, coraz więcej organizacji zmaga się z niewypłacalnością kontrahentów. Windykacja wierzytelności pomaga uporać się z tym problemem – co warto o niej wiedzieć?

Czym jest windykacja wierzytelności?

Celem windykacji wierzytelności jest wyegzekwowanie spłaty zobowiązania. Pojęcie windykacja pochodzi z łaciny: vindicatio oznacza dochodzenie roszczeń. W jej zakres wchodzą rozmaite procedury i środki określone przepisami prawa.

Wobec osób fizycznych najczęściej stosuje się windykację wierzytelności w odniesieniu do niezapłaconych rat pożyczek oraz kredytów, zaległości rachunkowych czy długów z tytułu alimentów zasądzonych na dzieci. Z kolei w środowisku gospodarczym windykacja należności najczęściej dotyczy nieopłaconych w terminie faktur za towary bądź usługi.

Pomiotem zajmującym się windykacją wierzytelności może być osoba prywatna lub firma, wobec której dłużnik ma należności. Może to być również wyznaczony pełnomocnik (np. kancelaria adwokacka) lub firma windykacyjna specjalizująca się w ściąganiu długów.

Rodzaje windykacji wierzytelności i ich charakterystyka

Windykacja wierzytelności dzieli się na:

  1. Miękką – jak sama nazwa wskazuje są to łagodne formy odzyskiwania długów. Mogą to być rozmowy telefoniczne w sprawie nieopłaconych należności, smsy z wezwaniem do zapłaty czy oficjalne pismo, czyli tzw. przedsądowe wezwanie do zapłaty.
  2. Twardą – stosuje się ją, gdy windykacja miękka nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Proces polega na wpisaniu dłużnika na listę dłużników, a następnie skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego (komorniczego).

Windykację należności można również podzielić – ze względu na wykorzystaną ścieżkę prawną – na:

  • windykację polubowną – polega na negocjacjach i wysyłaniu pism ponaglających,
  • windykację sądową – polega na skierowaniu sprawy do sądu i uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty, wyroku albo wyroku zaocznego, który stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej,
  • windykację komorniczą – to ostatni etap ściągnięcia długów, który przeprowadza komornik sądowy.

Windykacja wierzytelności we współpracy z kancelarią

Sprawę o odzyskiwanie długów warto powierzyć doświadczonej kancelarii prawnej, która zadba o maksymalnie szybkie i efektywne działania egzekucyjne. W pierwszym kroku prawnicy podejmą kroki, których celem będzie nakłonienie kontrahenta do niezwłocznej spłaty zadłużeń. Następnie, skierują sprawę do sądu, a później komornika, który zajmie się windykacją długu.

Szukasz pomocy wykwalifikowanych specjalistów? Zgłoś się do kancelarii ZS Adwokaci z Bolesławca – zsadwokaci.pl. Prawnicy przygotowali ofertę windykacji wierzytelności dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Adwokaci prowadzą również sprawy osób prywatnych – są to usługi szyte na miarę, a ich zakres można ustalić indywidualnie. Już dziś poznaj pełną ofertę i otrzymaj fachową pomoc!

Dodaj komentarz