Warto inwestować w siebie

Obecne – szybkie i podatne na gwałtowne zmiany tempo życia zmusza nas do nieustannego inwestowania w siebie. Nie tylko w życiu prywatnym ale i zawodowym. Minęły bowiem czasy, w których do pełni pracowniczej skuteczności wystarczyły wiedza i umiejętności zdobyte na drodze formalnej, szkolnej edukacji. Dziś rozwój wielu branż zobowiązuje specjalistów do ciągłego powiększania swoich kompetencji. Jak pomóc sobie i zarządzanemu przez nas zespołowi? Odpowiedź jest prosta: należy skorzystać z oferty szkolenia dla firm.

Terminem który dziś nie schodzi z ust teoretyków wydajności pracy, analityków i trenerów jest kapitał ludzki. Szkolenia dla firm to zaś nic innego jak procentująca inwestycja w ten właśnie kapitał. By w dostateczny sposób zrozumieć potrzebę jego rozwoju, należy poznać zasady nim rządzące i siłę wpływu menadżera na zapał, ambicję i motywację zespołu.

Samo spojrzenie na hierarchię potrzeb autorstwa A. Maslowa zmusza nas do wniosku, że imperatyw rozwoju to uniwersalna dla wszystkich ludzi odpowiedź na poznawczą potrzebę samorealizacji – stale bowiem pragniemy nowości. A zdobywanie nowej wiedzy nie zachodzi przecież poza planem rozwoju, poza ramami: założenie, cel – efekt, realizacja. Szkolenia dla firm dowodzą wszak zbawiennego wpływu zwiększania kompetencji nie tylko na jednostkę ale również na zespół. Zdobycie nowej wiedzy to skutecznie zrealizowane zadanie indywidualne; podnosi jakość pracy całej grupy, jest punktem odniesienia dla planu rozwojowego zespołu, motywuje do stawiania celów i podejmowania wyzwań. A oprócz tego – z punktu widzenia ludzkiej psychiki – dodaje pewności siebie oraz motywuje do dalszego inwestowania we własne możliwości.

Trudno również nie dostrzec finansowych korzyści płynących ze skorzystania z oferty szkolenia dla firm. Każda nowa umiejętność, każdy nowy zakończony pozytywnie trening czyni nas w oczach pracodawców osobą cenną i pożądaną w firmie. I to nie tylko z powodu umiejętności. Przecież jesteśmy pracownikiem, który nie boi się wyzwań, który nie zmarnuje inwestowanych w niego nakładów finansowych i edukacyjnych.

Szkolenia dla firm to także idealne narzędzie w codziennej praktyce menadżerskiej. Dlaczego jest to ważne? Szkolenia dla firm wpływają na rozwój tego czynnika, który w przypadku wielu branż ma największy wpływ na wysokość wartości dodanej przedsiębiorstwa. Wiele firm to tak naprawdę zespół; grupa pracownicza jest produktem i fabryką jednocześnie. Pamiętajmy, że indywidualny rozwój pracownika przekłada się na wyższą efektywność firmy, jej innowacyjność i elastyczność – umiejętność dostosowania się do zmiennych realiów branży. Szkolenia dla firm – przy ich grupowym zastosowaniu – są również dla kadry kierowniczej odpowiednim narzędziem kreowania zespołu, oceny zachodzących w nim procesów oraz podstawą do dalszych zmian i inwestycji w ten ważny i doceniany obecnie kapitał ludzki.

Dodaj komentarz