Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Zasoby kopalin kurczą się w zastraszającym tempie. Wraz ze wzrostem gospodarczym dzieje się to jeszcze szybciej, dlatego poszukiwanie odnawialnych źródeł energii wydaje się być rozsądnym posunięciem.

ENERGIA GEOTERMALNA

Jedną z alternatyw jest energia geotermalna (zwana energią geotermiczną lub geotermią).

Energia geotermalna w dużym uproszczeniu, jest to wykorzystywanie i przetwarzanie na potrzeby człowieka energii pochodzącej z wnętrza ziemi. Temperatura naszej planety rośnie wraz z głębokością.

Nie wszędzie możliwe jest jej pozyskiwanie. Energia ta jest najczęściej produkowana w miejscach na kuli ziemskiej o dużej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej.

  Źródła energii geotermalnej dzielimy na:

– niskotemperaturowe
– wysokotemperaturowe

Coraz popularniejszym sposobem korzystania z energii geotermalnej jest pompa ciepła.

Krótko mówiąc pompy ciepła umożliwiają ogrzanie domu przy wykorzystaniu ciepła z takich źródeł jak: ziemia, woda i powietrze.

Umożliwiają także chłodzenie pomieszczeń, przemieszczając ciepło tam gdzie jest akurat potrzebne jednocześnie obniżając temperaturę tam gdzie jest taka potrzeba.

HYDROENERGETYKA

Jedno z odnawialnych źródeł jest energia wodna, która w Polsce jest dość słabo wykorzystywane, chociaż w wielu miejscach byłoby to bardzo opłacalne przedsięwzięcie.

Energetyka wodna wykorzystuje najczęściej wody śródlądowe, a polega na zamienia energii płynącej wody w energię elektryczną i mechaniczną. Często dla zwiększenia energii wody stosuje się zapory wodne, które spiętrzają wodę i zwiększają ilość jej energii.

Energię wodną od dawna powszechnie wykorzystywano do napędu młynów, foluszów, kuźni, tartaków i innych zakładów przemysłowych. Także dużą rolę odegrała w transporcie (np. transport rzeczny).

To również energia kinetyczna prądów morskich, pływów, falowa oraz OTEC (skrót od Ocean Thermal Energy Conversion). Ta ostatnia jest technologią mająca odzyskiwać energię cieplną zgromadzoną w wodach oceanów.

Podobnie jak energia z wnętrza ziemi, wykorzystująca wody geotermalne, tak i hydroenergetyka są przyszłością naszej planety.

BIOMASA

Wytwarzanie energii cieplnej z biomasy jest niejako powrotem do korzeni, gdyż dla naszych przodków to właśnie biomasa stanowiła główne źródło energii cieplnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku za biomasę uznaje się stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Niektóre odmiany roślin uprawiane są tylko po to, by stanowiły biomasę. Są to rośliny szybko rosnące jak wierzba wiciowa, rdest czy trzcina pospolita, które dodatkowo nie wymagają specjalnych gleb.

Wykorzystywanie biomasy, w sensie energetycznym, stanowi jedno ze źródeł energii odnawialnej. Nie można go jednak nazwać niewyczerpalnym, bo wraz z zaprzestaniem produkcji roślinnej i zwierzęcej biomasa także ulegnie redukcji.

Na dzień dzisiejszy wydaje się jednak, że biomasa jest dość tanim i łatwym w użyciu źródłem energii, do tego w stu procentach ekologicznym, a także pozwalającym w jakimś stopniu przybliżyć się do niezależności energetycznej naszego kraju.

BIOGAZOWANIE – ENERGIA Z ODPADÓW

Biogazowanie i wykorzystywanie energii z odpadów stanowi alternatywę dla tradycyjnych form energii, czyli tej pochodzącej z kopalin.

Paliwo to jest niejako produktem ubocznym, który będzie powstawał, a niewykorzystany będzie się (niestety) marnował.

Biogaz jest produktem wytwarzanym w wyniku beztlenowej fermentacji materiałów biodegradalnych, będących odpadami komunalnymi, odpadami z produkcji zwierzęcej np. obornik czy gnojowica, odpadów zielone, odpadów z przemysłu spożywczego, osadu ściekowego czy też celowych upraw roślin wysokoenergetycznych. Są to, jak widać, produkty, z którymi pośrednio mamy do czynienia na co dzień.

Dodaj komentarz