Nowe Media i ich wpływ socjologiczny

Nowe Media i ich wpływ socjologiczny

W dzisiejszych czasach jesteśmy otoczeni przekazem wizualnym. W dobie fotografii cyfrowej oraz Internetu obraz powstaje i przemieszcza się z niespotykaną wcześniej prędkością. Społeczeństwa konsumpcyjne bombardowane są sugestywnymi prezentacjami wizualnymi na każdym kroku- billboardy, witryny sklepowe czy strony w magazynie poświęcone konkretnym produktom, mają za zadanie sprawić, że zechcemy dokonać zakupu danej rzeczy. Takie obrazy to potężna broń w dzisiejszej kulturze konsumpcji. Zwłaszcza, gdy powielane są przez tzw. nowe media- media, które pozwalają na przedostawanie się informacji z jednego końca świata na drugi, w czasie porównywalnym do mrugnięcia oka.

Jaki wpływ powyższe zjawisko wywiera na przeciętnego Kowalskiego? Jak oddziałuje na nasze życie i postrzeganie rzeczywistości? Czy tzw. visual pollution faktycznie stanowi formę zanieczyszczenia środowiska? Funkcje estetyczne, mające jedynie cieszyć nasze oko, funkcje reklamowe czy też te skłaniające nas do refleksji, to tylko niektóre z ról jakie pełni obraz w świecie, w którym żyjemy. Jakie są pozostałe? Odpowiedzi można szukać w socjologii wizualnej. Jest to młoda, dynamicznie rozwijająca się dziedzina socjologii, wciąż niedoceniana przez wielu badaczy. Otrzymywanie informacji o świecie społecznym ze źródła jakim jest obraz, to świetne uzupełnienie (a czasem alternatywa) klasycznych- ilościowych i jakościowych- badań społecznych. Jaki jest zakres tej prężnie rozwijającej się dziedziny?

Jaka jest przyszłość socjologii wizualnej i fotografii jako metody badawczej? Czy istnieją granice tego, co możemy badać za pomocą zdjęć? Jakie nowe drogi otwiera przed badaczem socjologiczna analiza materiałów wizualnych? Czy stare rodzinne fotografie lub zdjęcia z wakacji także mogą służyć za przedmiot badań?

Nowe media – Nowy świat?

Nowe Media znane są od lat 80. XX wieku, kiedy nowe techniki przekazu zaczęły się rozpowszechniać w wymiarze globalnym. Komunikacja poprzez Nowe Media, charakteryzuje się interaktywnością, indywidualizacją oraz asynchronicznością. Otwarte zostają przed użytkownikami środków przekazu nowe możliwości wymiany informacji oraz funkcjonowania w świecie wirtualnym i rzeczywistym. Nowe Media są obszarem zainteresowań dla badaczy i badaczek zajmujących się takimi dziedzinami jak antropologia i socjologia wizualna, kulturoznawstwo czy badania nad mediami oraz komunikacją a także problematyką badań w Internecie, społeczeństwem informacyjnym, popkulturą, społecznościami internetowymi, komunikowaniem masowym, kreowaniem nowych więzi oraz tożsamości w sieci, reklamą wirtualną. Panel ma na celu poruszenie tematów związanych z zagrożeniami i szansami, jakie niosą ze sobą Nowe Media, jako źródło i miejsce interakcji społecznych a także jako nowa technologia.

Dodaj komentarz