Mobbing – jak się przed nim ochronić?

Mobbing – jak się przed nim ochronić?

Poniżanie, szantażowanie, nękanie, wyśmiewanie – są to kwestie, które dotyczą wielu polskich pracowników. Mobbing w pracy stanowi poważny problem, którego nie powinno się bagatelizować. Osoby, które padły ofiarą tego typu nieprzyjemnych sytuacji w życiu zawodowym, powinny przeciwdziałać temu jak najszybciej.

Mobbing w pracy – czy jest to problem na wielką skalę?

Mobbing w pracy może przytrafić się każdemu – wystarczy trafić na niekompetentnych przełożonych bądź złośliwych współpracowników. Według statystyk, które zostały przeprowadzone w 2017 roku, w sądach toczyło się mniej więcej 2,5 tys. spraw dotyczących tego problemu. Teoretycznie, nie jest to jednak duża liczba. Mimo to warto pamiętać, iż w praktyce wiele osób nie decyduje się na to, aby zgłosić lobbing w pracy do właściwych organów. Na wielkość tego problemu wskazuje również wielokrotność wyszukiwań w przeglądarkach internetowych takich fraz jak ”adwokat Łódź prawo karne – mobbing” czy „prawo pracy – mobbing”. Każda osoba, która jest ofiarą lub świadkiem nękania i poniżania w miejscu zatrudnienia, nie powinna wahać się, tylko zwrócić się o pomoc. W ten sposób podwyższony zostanie nie tylko komfort, ale również zmniejszona zostanie skala tego szkodliwego zjawiska.

Czym tak właściwie jest lobbing w pracy?

Termin „lobbing” oznacza rodzaj przemocy o podłożu psychologicznym – jego definicji może być naprawdę wiele. Jedna z nich wynika z samych przepisów prawa regulujących sytuacje, które następują w miejscu zatrudnienia. Mobbing w pracy w Kodeksie Pracy określany jest jako „działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie, lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników” (art. 94’ § 2 Kodeksu pracy).

Tak więc można zauważyć, iż mobbing w miejscu pracy jest stosunkowo wyraźnym zjawiskiem. Warto przy tym pamiętać, iż przepisy nie tylko formułują podstawy tego zjawiska, ale wyznaczają również prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w tej kwestii.  Według regulacji pracodawca ma powinność podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie przejawom nękania. Walka z lobbingiem w miejscu pracy jest wręcz jego obowiązkiem. W związku z tym każda firma powinna mieć własną politykę antymobbingową, na którą składają się np. Budowanie etyki i kultury organizacji firmy, sposoby zarządzania kadrami czy szkolenia o lobbingu w miejscu pracy. Jeśli jednak wystąpi sytuacja nękania kogoś w przedsiębiorstwie lub to pracodawca jest powodem takiej sytuacji, pracownik ma prawo domagania się od niego zadośćuczynienia lub odszkodowania za doznane krzywdy, lub poniesione straty psychiczne. Prawo stoi po stronie poszkodowanego, dlatego w razie potrzeby nie należy mieć wątpliwości, a wręcz przeciwnie – zaleca się zgłosić o pomoc do odpowiednich organów.

Co można zrobić w przypadku wystąpienia lobbingu w pracy?

Bez względu na to, czy problem dotyczy nas, czy kogoś ze współpracowników, najgorszą reakcją jest jej brak. Ignorowanie tego zjawiska nigdy nie pomaga – a nawet przeciwnie, daje mobberowi poczucie bezkarności. Nie tajemnicą jest, że z lobbingiem w pracy łączy się strach – przed angażowaniem się w konflikty, zwolnieniem, zrobieniem sobie wrogów. Wiele osób boi się zaingerować, dlatego wszyscy udają, że nie dzieje się nic złego. Podstawą jest więc przełamanie tego lęku oraz zmowy milczenia, Należy jasno zakomunikować współpracownikom o istnieniu takiego problemu. Osoby, które są ofiarami lobbingu, powinny postarać się znaleźć jakichś sojuszników, którzy będą dla nich wsparciem. Niestety nie zawsze jest to możliwe. W takich przypadkach można liczyć jedynie na siebie. Aby nie czuć się z tym problemem samotnie, warto opowiedzieć o nim swoim bliskim lub zgłosić się do psychologa. Dzięki tak podjętym działaniom walka z lobbingiem będzie nieco łatwiejsza, a poszkodowany lepiej poradzi sobie ze stresem.

Dodaj komentarz