Psychoterapia uzależnień behawioralnych

Uzależnienie behawioralne – lub uzależnienie od czynności, należy do grupy zaburzeń nawyków i popędów. Charakteryzuje się, silnym pragnieniem i wewnętrznym przymusem wykonywania pewnej czynności, ze wzrastającą częstotliwością i trudnościami w kontrolowaniu zachowań związanych z tą czynnością.

Czynność ta jest powtarzana mimo narastających negatywnych konsekwencji jakie powoduje a gdy zostanie nagle przerwana lub pojawią się ograniczenia nie pozwalające na jej wykonanie, pojawia się zespół abstynecyjny (lęk, niepokój, drażliwość, agresja, pustka, poczucie winy, bezsenność). Silna koncentracja na wykonywaniu czynności prowadzi do zaniedbania ważnych sfer życia, takich jak, praca, związek, relacje z ludźmi, zainteresowania.

W skład uzależnień czynnościowych wchodzą:  hazard patologiczny, pornografia
sexoholizm, cybersex, jedzenioholizm, , zakupoholizm, pracoholizm, internet, komputer, gry komputerwowe, telefon. a także tanoreksja -uzależnienie od opalania się, głownie na solarium. Bigoreksja – uzależnianie od dbałości o swoje ciało i wygląd.

Z reguły są to czynności akceptowane społecznie, ale stają się zagrażające gdy którejś z tych czynności zaczyna towarzyszyć silne pragnienie przymus (kompulsja), wzrost napędu do powtarzania tej czynności, bez względu na kosekwencje.

Psychoterapia indywidualna i grupowa:

– konsultacje i diagnoza uzależnienia w oparciu o klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zachowania (ICD-10),
– konsultacje i poradnictwo dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych zauważających u siebie początki uzależnienia behawioralnego
– psychoterpia uzależnień behawioralnych-  (hazard patologiczny, pornografia
sexoholizm, cybersex, jedzenioholizm, , zakupoholizm, pracoholizm, internet, komputer)
– psychoterapia redukcji szkód związanych z nałogowymi czynnościamii –
– jeśli zajdzie taka potrzeba -fachowa pomoc i poradnictwo w poszukiwaniu stacjonarnych   ośrodków dla osób uzależnionych w oparciu o indywidualne potrzeby jednostki,
– fachowa pomoc psychiatryczna oraz farmakologiczna wspierająca psychoterapię,     
– profesjonalna pomoc prawna dla osób uzależnionych.