Amerykański parlament

Amerykański parlament

Amerykanie mają swojej własne poglądy, myśli oraz sposób bycia, który różni ich od ludzi na całym świecie. Niezwykłą rolę odgrywa tu tak zwany amerykański sen, który obejmuje nie tylko życie codzienne, stan majątkowy, ale także skupia się na życiu politycznym. Z tego też względu amerykanie mocno popierają władzę, czują wobec niej respekt, ponieważ to za jej sprawą stało się możliwe, ze Ameryka stała się najbogatszym państwem na świecie. Amerykański sen stanowi wiec dla mieszkańców atmosferę spokoju, a przede wszytkim ogromną obietnicę dobrobytu i sukcesu.

W powszechnym przekonaniu tego zagadnienia leży fakt, że wszyscy mieszkający, czy też przebywający tu czasowo ludzie mogą Osiągnąć lepsze, bogatsze i szczęśliwsze życie. Najważniejsza jest tu także deklaracja niepodległości, która mówi, iż Ameryka jest i będzie krajem wolny. Dodatkowo twierdzi ona, że już na zawsze minęły czasy, kiedy to panowało niewolnictwo, wyzysk, zaś dziś amerykański sen opiera się na przekonaniu, że wszyscy ludzie w kraju będą wolni.