Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorstw

Termin kredyt hipoteczny oznacza zobowiązanie udzielane przez bank innemu podmiotów w ramach, którego wymagane jest zabezpieczenie. Tym zabezpieczeniem w przypadku tego rodzaju kredytu jest hipoteka. Skutkuje ona tym, że jeżeli osoba która zaciągnęła pożyczkę nie będzie w stanie jej dalej spłacać wówczas nieruchomość która była kupiona za pożyczone pieniądze przechodzi na własność banku. Dzięki temu bank nie ponosi strat w przypadku niewypłacalności dłużników.

Ma on również prawo do ubiegania się o spłatę swoich zobowiązań w pierwszej kolejności przez wszystkimi podmiotami względem których dana osoba była dłużnikiem. Kredyt hipoteczny kojarzy nam się najczęściej ze zobowiązaniem zaciąganym przez osoby fizyczne. Rzadko kto z nas wie, ze ten produkt bankowy jest przeznaczony również dla przedsiębiorstw. Mogą one za jego pomocą sfinansować inwestycje w nieruchomości bądź tez zakupić niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej środki trwałe takie jak maszyny, czy urządzenia.

Ta forma zobowiązania jest bardzo dogodna dla banku, gdyż nowe inwestycje często wiążą się z dużym ryzykiem. Aby je zniwelować lub obniżyć bank wymaga od podmiotu zaciągającego pożyczkę udzielenia zabezpieczenia, a więc przepisania praw własności w razie niewypłacalności. Duża liczba przedsiębiorstw korzysta z tej formy kredytu.

Dzięki temu nie brana jest pod uwagę aż tak bardzo rygorystycznie ich zdolność kredytowa, gdyż bank ma pewność, że i tak odzyska swoje środki. Rozwój rynku kredytów hipotecznych jaki obserwujemy na chwilę obecną wynika ze wzrostu zainteresowania zakupem nowych mieszkań. Wiele rodzin pragnie mieć swój własny kąt, w związku z czym wrasta ilość klientów chętnych do zaciągnięcia tego typu zobowiązania. W przypadku osób” fizycznych bank stara się tak wybrać jednostki którym udzieli pożyczki, aby rokowały one największe szanse na spłatę zobowiązania. Bada dokładnie ich zdolność kredytową oraz ilość dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Warunki te są o wiele bardziej rygorystyczne niż w przypadku przedsiębiorstw.