Jak powinna wyglądać umowa o pracę?

Twoja działalność gospodarcza dotarła do momentu, w którym musisz przygotować pierwszą umowę o pracę? Zapewne zastanawiasz się, jak ją sporządzić, aby w pełni zabezpieczała interesy Twoje, jak i Twojego pracownika. Istnieje kilka kluczowych zasad, których należy się trzymać podczas przygotowywania takiego dokumentu. Sprawdź, co się do nich zalicza!

Powiększenie działalności gospodarczej o pierwszego pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę to duży krok dla biznesu. To najlepszy znak sugerujący, że firma rozwija się prawidłowo. W takim przypadku obowiązkiem pracodawcy jest oczywiście przygotowanie dokumentu, w którym znajdą się warunki wykonywania stosunku pracy oraz prawa i obowiązki obu stron. Sporządzając pierwszą i każdą kolejną umowę o pracę, warto skorzystać ze wsparcia prawnika. Najlepszym wyborem będzie zespół, którego domeną jest właśnie prawo pracy Warszawa. Doświadczeni profesjonaliści szybko uporają się z tym obowiązkiem, dając jednocześnie gwarancję prawidłowego i zgodnego z prawem dokumentu. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące umowy o pracę!

Czym jest umowa o pracę?

Zatrudniając pracownika, pracodawca ma kilka opcji w zakresie wiążącego ich stosunku prawnego. Jedną z nich jest umowa o pracę, która stanowi dokument, w którym obie strony składają zgodne oświadczenia woli. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, natomiast pracodawca do wypłacania wynagrodzenia za tę pracę. W umowie są również wskazane wszelkie warunki, które są istotne dla wykonywanego stosunku pracy. Dokument powinien zostać sporządzony na piśmie i zawierać podpisy obu stron. 

Zalety umowy o pracę 

W przypadku umowy o pracę główne korzyści znajdują się po stronie pracownika. Warto jednak zauważyć, że umowa o pracę to norma i niewielu pracodawców obligatoryjnie odmawia takiej formy zatrudnienia. Jest ona bowiem sposobem na to, aby dane stanowisko było dla pracownika atrakcyjne i wiązało się ze stabilnością, której żadna inna umowa nie jest w stanie zagwarantować. Dzięki umowie o pracę przedsiębiorca ma większą pewność, że zatrudniona osoba na dłużej zagrzeje miejsce w firmie. 

Niezbędne elementy umowy o pracę

Co powinno składać się na treść umowy o pracę? Pierwszym ważnym elementem są oczywiście dane obu stron umowy. Oprócz tego należy w niej wskazać datę zawarcia umowy oraz czas jej trwania ze wskazaniem dnia, od którego rozpoczyna się stosunek pracy. W umowie powinniśmy również zawrzeć dokładny zakres obowiązków pracownika. Kwestia ta nie powinna budzić wątpliwości i stwarzać możliwości do swobodnej interpretacji. Wynagrodzenie i wymiar czasu pracy to kolejne niezbędne elementy.

Dodaj komentarz