Termin rozliczenia PIT 37 i podstawowe informacje!

Termin rozliczenia PIT 37 i podstawowe informacje!

Deklaracja PIT 37 jest obecnie najpopularniejszą formą rozliczenia uzyskanych przychodów. Śmiało, można nawet stwierdzić, że dotyczy standardowych przypadków. Jakie są więc terminy jej rozliczania i co warto o niej wiedzieć?

Do kogo skierowany jest PIT 37?

Obowiązek złożenia PIT-u 37 mają wszystkie osoby, których przychody opodatkowane są według skali podatkowej 17% i 32%. Dotyczy więc to co do zasady pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów. Do tej grupy nie wchodzą osoby, które:

– Przychody mają opodatkowane ryczałtem, podatkiem liniowym itp. Oczywiście, jeżeli posiadają dwa różne źródła dochodów, a więc jedne w skali podatkowej a drugie opodatkowane inną formą składają dwie deklaracje, jedną w postaci PIT-37 a drugą odpowiednią dla danego rodzaju opodatkowania;

– Uzyskują wyłącznie przychody zwolnione z podatku, bowiem w ich przypadku nie muszą składać żadnej deklaracji. Wyjątkiem jest, kiedy uzyskują przychody zwolnione z podatku w związku ze stosowaniem ulgi dla młodych.

Kiedy i jak można rozliczyć PIT 37?

Deklaracje podatkowe muszą zostać złożone w odpowiednim terminie — zgodnie z przepisami prawa. Termin rozliczenia PIT 37 upływa 2 maja 2022 roku.

Podatnicy mają dwie możliwości jego złożenia. Pierwsza opcja to model tradycyjny, kiedy PIT wysyłany jest pocztą na adres odpowiedniego urzędu lub dostarczany osobiście. Drugą możliwością jest jego złożenie w formie online. Możliwe jest wówczas jej samodzielne wypełnienie lub skorzystanie z już przygotowanego, uzupełnionego formularza.

Co warto wiedzieć o PIT 37?

Rozliczenie na podstawie PIT 37 daje wiele możliwości podatnikowi. Można wskazać także na podstawowe kwestie, z którymi powinna zapoznać się każda osoba, która w taki sposób chciałaby się rozliczyć. Pierwsza z nich odnosi się do wspólnego rozliczenia z małżonkiem. W tym przypadku jest to możliwe. Ważne jest jednak, że w ciągu całego roku, za który składa się zeznanie, powinno się pozostawać w związku małżeńskim. Jeżeli więc doszło do jego zawarcia, w trakcie tego roku, to złożenie takiej deklaracji będzie błędem. Ponadto nie może być ustanowiona rozdzielczość majątkowa lub separacja orzeczona przez sąd.

Deklarację tę mogą złożyć także osoby samotnie wychowujące dziecko i to niezależnie od tego, w jakich okolicznościach do tego doszło (wdowiec, separacja, itp.). Jest to możliwe, gdy dziecko jest małoletnie lub jest w wieku do 25 roku życia, ale dalej pobiera naukę w szkole wyższej, dotyczy do także dzieci bez względu na ich wiek, gdy otrzymują one dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Bardzo ważne jest przekroczenie II progu podatkowego. Bowiem wówczas zostaje nałożony nowy podatek, tzw. danina solidarnościowa w wysokości 4% od  jej podstawy.

Dodaj komentarz