Skuteczna motywacja

Nie ma jednego sprawdzonego rozwiązania, które jest w stanie zmotywować wszystkich do działania. Istnieją jednak modele motywacji, które mogą pomóc nam nakierować działania podwładnych w odpowiednim kierunku. Zapoznanie się z nimi może ułatwić Ci stworzenie planu działania, który ma na celu zmobilizować pracowników do wykonywania powierzonych im obowiązków w jak najlepszy sposób. Poznaj trzy podstawowe modele motywacji.

Model tradycyjny

Ten model mówi o tym, że pracownicy są z natury leniwi, nie przykładają się do swoich obowiązków w pracy i motywuje ich tylko odpowiednie wynagrodzenie. Osoby z tego modelu raczej niechętnie wykonują powierzone im zadania, a samą pracę traktują jako konieczność, która pozwala im się utrzymywać. Tacy ludzie kierują się raczej tylko i wyłącznie swoimi potrzebami i jeśli mają okazje podejmować decyzje, to będą one z korzyścią dla tej osoby– niekoniecznie dla firmy lub przedsiębiorstwa, w którym pracują. Osoby, które są przedstawicielami tego modelu motywacji, chciałyby mieć duże przywileje i być na wyższym stanowisku niż inni pracownicy, bo wtedy będą mogły pozwolić sobie na pracę z jeszcze mniejszym zaangażowaniem.

Model stosunków współdziałania (Human Relations)

Jest to koncepcja stosunków międzyludzkich. Ten model posiada trzy główne filary. Najważniejszym z nich jest założenie, że pracowników motywują nie tylko kwestie wynagrodzenia, ale także kontakt i relacja z innymi osobami, które tworzą firmę. Determinacja i efektywność w pracy tych pracowników zależy w dużej mierze od stosunków z pracodawcami i współpracownikami. Ten model motywacji zakłada także, że specjalizacja w wykonywaniu danych obowiązków i zadań prowadzi pracownika do znużenia i zniechęca go do dalszej pracy. Pracownik przedstawiający ten model motywacji chce mieć poczucie, że jest ważny dla firmy lub przedsiębiorstwa, dla którego wykonuje zadania.

Model zasobów ludzkich

W tym modelu króluje przekonanie o tym, że człowiek jest świadomy swoich działań i jest za nie w pełni odpowiedzialny. W tym przypadku największą wagę przywiązuje się do zwiększenia zakresu dziań, które wspólnie podejmują pracownicy. Ma to na celu zwiększyć ich poczucie odpowiedzialności, rolę rozwoju oraz inicjatywy. Zaangażowanie podwładnych zależy w tym modelu od różnych czynników i szef firmy nie powinien ograniczać swoich działań, tylko i wyłącznie do jednego aspektu. Każdego z pracowników motywują inne bodźce, dlatego nie należy ograniczać się do jednej rzeczy.

Modele motywacji – czy działają?

Dobranie odpowiedniego modelu motywacji dla firmy lub nawet konkretnych osób może pomóc Ci stworzyć dobrze prosperujące miejsce pracy, w którym pracownicy będą zmotywowani do odpowiedniego wykonywania swoich obowiązków. Dobry szef lub kierownik stale powinien dostarczać swoim pracownikom bodźce motywacyjne, które sprawią, że zyska się lojalnego pracownika. Odpowiednio zmotywowany pracownik nie będzie myślał o zmianie pracy i o wiele chętniej będzie działał na korzyść firmy.

Dodaj komentarz