Jak zostać nauczycielem praktycznej nauki zawodu?

Jak zostać nauczycielem praktycznej nauki zawodu?

Absolwenci szkół technicznych i zawodowych, którzy mają konkretny fach, są pożądanymi kandydatami do pracy. Wiele osób chce zdobyć określony zawód, być ekspertem w danej dziedzinie, by zyskać pewność zatrudnienia, mieć perspektywiczną i dobrze płatną pracę. Dlatego też szkoły dostosowują profil działalności do potrzeb edukacyjnych kandydatów. Poszukiwane są osoby, które zajmują się przygotowaniem uczniów. Jak zostać nauczycielem praktycznej nauki zawodu i jak wygląda kurs pedagogiczny online, czy warto z niego skorzystać? – podpowiadamy

Kim jest nauczyciel praktycznej nauki zawodu?

Osoba pracująca jako nauczyciel przedmiotów zawodowych naucza w szkołach branżowych, technikach, liceach o profilu artystycznym i liceach profilowanych. Jego zadaniem jest przygotowanie uczniów do wykonywania konkretnych zawodów jak m.in. dekarz, fryzjer, protetyk, grafik komputerowy czy fotograf. Przekazuje wiedzę teoretyczną i naucza umiejętności praktycznych, ukierunkowując młodych ludzi.

Żeby zostać nauczycielem praktycznej nauki zawodu, należy mieć ukończony kwalifikacyjny kurs pedagogiczny i posiadać minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe, tytuł mistrza w danym zawodzie lub ratownika wodnego albo instruktora. Wymagania te są szczegółowo uregulowane prawnie w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2017 r. w Dz. U. z 2020 r., poz.1289 – § 6.

Obowiązki nauczyciela praktycznej nauki zawodu

Praca jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu może być źródłem satysfakcji, gdy obserwuje się, jak młodzi ludzie zdobywają nowe umiejętności, podnoszą swoje kompetencje, a po zakończonym kształceniu znajdują zatrudnienie jako specjaliści z danej dziedziny. Przekazując podopiecznym praktyczną wiedzę, należy spełniać swoje obowiązki, które obejmują realizowanie programu przy dostosowaniu treści kształcenia do realiów rynku pracy. Ważną kwestią również jest aktywizowanie i motywowanie uczniów, wspieranie ich w procesie doskonalenia i zdobywania wiedzy. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas zajęć. Musi przygotować stanowiska pracy uczniom, nauczyć ich odpowiedzialnego korzystania z różnego rodzaju sprzętów i maszyn oraz zadbać o to, by jego podopieczni znali zasady przeciwpożarowe oraz przestrzegali norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs pedagogiczny online

Kurs pedagogiczny przygotowuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu do pracy z uczniami, diagnozowania ich, a także organizowania i planowania zajęć w zakresie prowadzonego przedmiotu. Wyposaża ich w umiejętności pedagogiczne, metodyczne i psychologiczne. Potrzebne kwalifikacje zdobywa się podczas 150 godzin szkolenia. Możliwość nauki zdalnej to szansa na poszerzenie kompetencji dla osób, które ze względu na sprawy zawodowe i osobiste nie mogą podjąć kształcenia stacjonarnego. Kurs pedagogiczny online realizowany jest indywidualnie w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. To wygodna forma doskonalenia zawodowego, dostosowana do możliwości uczestnika, odbywa się w jego tempie. Osoby korzystające z tej formy szkolenia, otrzymują dostęp do rzetelnie opracowanych materiałów i wsparcie opiekunów. Wykładowcy na bieżąco udzielają odpowiedzi. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę. Jego skuteczność potwierdzona jest wysoką zdawalnością egzaminu.

Dodaj komentarz